Τρόποι αποστολής

Το www.larrydesign.gr μπορεί να εξυπηρετήσει πελάτες από όλη την Ελλάδα.
Όλες οι παραγγελίες κοσμημάτων γίνονται δωρεάν σε όλες τις πόλεις Ελλάδος χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση σας.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εκτελεστεί η παραγγελία σας για λόγους ανωτέρας βίας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να
μας δηλώσετε αν επιθυμείτε την ολοκλήρωση της. Παρακαλώ σημειώστε ότι για χιλιομετρικές αποστάσεις άνω των 20 χιλιομέτρων
από πόλεις που υπάρχει έδρα ταχυμεταφορέα καθώς και σε ορισμένα απομακρυσμένα νησιά ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση.

Larrydesign.gr Copyright © 2017